Sự kiện

Bản tin năng lượng số 13/2021

UBND tỉnh Kon Tum mới đây đã ban hành Quyết định 256/QĐ-UBND ngày 02/4/2021 về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Nhà máy điện mặt trời KN Ialy Kon Tum.

Bản tin năng lượng số 12/2021

Dự án công nghệ tế bào quang điện có tổng mức đầu tư 500 triệu USD sẽ được triển khai trong thời gian tới đây tại khu công nghiệp Sông Khoai, Quảng Ninh.