Sự kiện
Đánh thức dòng chảy năng lượng từ Mặt Trời tại Việt Nam

Đánh thức dòng chảy năng lượng từ Mặt Trời tại Việt Nam

Việt Nam được đánh giá là quốc gia có tiềm năng lớn về phát triển năng lượng sạch, nhưng đến nay, nguồn năng lượng này vẫn chưa được khai thác hiệu quả. Sự "mạnh dạn" của các doanh nghiệp tư nhân sẽ giúp thị trường này phát triển tương xứng với tiềm ...