Sự kiện
Bản tin năng lượng số 38/2020

Bản tin năng lượng số 38/2020

Bộ Công Thương mới đây có công văn số 7088/BCT-ĐL ngày 22/9/2020 gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) về việc hướng dẫn thực hiện phát triển điện mặt trời mái nhà (ĐMTMN).
Trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động điện lực

Trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động điện lực

Theo Thông tư số 21/2020/TT-BCT quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động điện lực, thời hạn của giấy phép hoạt động điện lực được Bộ Công Thương ban hành mới đây, có 4 trường hợp được miễn trừ giấy phép hoạt động điện lực.