Sự kiện
Ngân hàng MSB thay Tổng giám đốc

Ngân hàng MSB thay Tổng giám đốc

Ông Huỳnh Bửu Quang thôi làm Tổng giám đốc để lên làm Phó chủ tịch thường trực Hội đồng trị. Ông Nguyễn Hoàng Linh, Tổng giám đốc Ngân hàng bán lẻ, làm Quyền Tổng giám đốc MSB kể từ ngày 01/02/2020