Sự kiện
Hướng về Tháng cao điểm “Vì người nghèo”

Hướng về Tháng cao điểm “Vì người nghèo”

Còn gần 20 ngày nữa là tới Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2020 (từ 17/10 đến 18/11/2020), các địa phương đã phát động nhiều hoạt động hưởng ứng. Với tinh thần đoàn kết, “tương thân, tương ái”, “chia ngọt sẻ bùi”.