Sự kiện
Loa thông minh sử dụng trí tuệ nhân tạo

Loa thông minh sử dụng trí tuệ nhân tạo

Chiếc loa thông minh sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) rất hữu dụng trong việc trợ giúp cho người cao tuổi, người khuyết tật vì nó có thể cung cấp thông tin về thời tiết các vùng cụ thể cũng như những gì đã từng xảy ra vào ngày này trong quá khứ.