Sự kiện
Kiến nghị tạm hoãn làm Sân bay Long Thành, chuyển nguồn vốn đầu tư sang hỗ trợ các doanh nghiệp để ứng phó với dịch COVID-19

Kiến nghị tạm hoãn làm Sân bay Long Thành, chuyển nguồn vốn đầu tư sang hỗ trợ các doanh nghiệp để ứng phó với dịch COVID-19

ĐH Kinh tế Quốc dân kiến nghị Bộ Tài chính phối hợp với Bộ KH-ĐT tạm hoãn các khoản đầu tư công chưa cấp bách, ví dụ như sân bay Long Thành. Thực tế, việc đầu tư sân bay là cần thiết, tuy nhiên trong thời gian này nên chuyển các nguồn vốn này sang ...
Vấn đề hết sức hệ trọng trong bất ổn toàn cầu

Vấn đề hết sức hệ trọng trong bất ổn toàn cầu

Chúng ta sống trong kỷ nguyên 4.0, tương tác với thế giới ảo, nhưng chúng ta không được "ảo" trong vấn đề an ninh lương thực, đây luôn luôn và mãi mãi là vấn đề hết sức hệ trọng đối với mọi quốc gia, nhất là trong điều kiện bất ổn chính trị, an ninh ...