Sự kiện
Petrosetco ước lãi 9 tháng hơn 125 tỉ đồng

Petrosetco ước lãi 9 tháng hơn 125 tỉ đồng

Năm 2020, Petrosetco cho biết đã kí thỏa thuận với Apple để trở thành nhà phân phối ủy quyền của Apple tại thị trường Việt Nam đồng thời mở rộng thêm mảng kinh doanh dịch vụ phân phối phân bón hữu cơ sinh học Humate và xử lí rác thải nguy hại, rác ...