Sự kiện

Định hình lại chiến lược đầu tư

Thị trường lao dốc được coi là cơ hội để mua những cổ phiếu tốt cho trung và dài hạn, nhưng với nhiều nhà đầu tư cá nhân, họ đã cạn tiền để có thể mua thêm và nỗi sợ giá tiếp tục dò đáy vẫn thường trực.