Sự kiện

Những bé gái Triều Tiên nổi như cồn trên YouTube

Một cô bé lục trong tủ lạnh chất đầy kem, lấy ra vài chiếc để đưa ra trước camera. “Đây là vị sữa, hình vẽ rất dễ thương”, cô bé nói bằng tiếng Anh, tay chỉ vào hình vẽ trên vỏ kem và cười tươi. “Còn đây là vị đào”, cô nói.