Sự kiện
Tìm kiếm
Loại bài viết
Phân loại
Bài viết
Mỹ: Nỗi khổ khi phải gác lại cuộc sống, ước mơ để chăm lo cha mẹ già và con cái
Trở thành người gánh vác cả gia đình là tình trạng phổ biến của những người Mỹ ở độ tuổi 30 và 40, trong đó, phụ nữ chiếm đa số.