|
  • :
  • :
Học tập và làm theo lời Bác là động lực để CĐ DKVN nỗ lực vượt khó khăn, thách thức

Hằng năm, Công đoàn Dầu khí Việt Nam (CĐ DKVN) chỉ đạo các công đoàn cơ sở tuyên truyền, phổ biến, triển khai sâu rộng Chỉ thị 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Kết luận 01-KL/TWvới chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” đến toàn thể đoàn viên, người lao động dầu khí, tạo động lực, tiền đề để CĐ DKVN vượt qua mọi thách thức, phát huy vai trò và nhiệm vụ của mình.

Xây dựng Công đoàn Công Thương Việt Nam vững mạnh toàn diện, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động

Xây dựng Công đoàn Công Thương Việt Nam vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tiến trình hội nhập và phát triển.

Giá trị thực hiện đầu tư hợp nhất của 19 Tập đoàn, Tổng công ty đạt gần 67.000 tỷ đồng

Thông tin tại Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (Ủy ban) cho biết, giá trị thực hiện đầu tư hợp nhất của 19 Tập đoàn, Tổng công ty do Ủy ban làm đại diện chủ sở hữu đến hết tháng 6/2024 ước đạt 66.960 tỷ đồng, bằng 35% kế hoạch năm và bằng 120% so cùng kỳ.