Sự kiện
Tìm kiếm
Loại bài viết
Phân loại
Bài viết
Kiện toàn nhân sự 5 địa phương
Các tỉnh: Thanh Hóa, Hà Giang, Quảng Bình, Kon Tum, Thừa Thiên Huế vừa tiến hành kiện toàn nhân sự chủ chốt một số đơn vị trực thuộc.