Sự kiện
Tìm kiếm
Loại bài viết
Phân loại
Bài viết
Ngân hàng nào sẽ được cấp hạn mức cao nhất trong đợt nới room tín dụng tới?
Tín dụng tăng mạnh trong 5 tháng đầu năm, nên nhiều ngân hàng đã chạm trần hạn mức (room) tín dụng được Ngân hàng Nhà nước cấp hồi đầu năm và đang ...