Sự kiện
Tìm kiếm
Loại bài viết
Phân loại
Bài viết
Vicem Bút Sơn (BBS) báo lãi quý II tăng gấp đôi, nợ phải trả giảm đáng kể
21/07/2022
CTCP Vicem Bao bì Bút Sơn (Mã BBS - HNX) công bố kết quả kinh doanh quý II/2022 với lợi nhuận sau thuế đạt 3,6 tỷ đồng - gấp đôi cùng kỳ năm 2021.