Sự kiện
Tìm kiếm
Loại bài viết
Phân loại
Bài viết
Clever Group (ADG) muốn huy động vốn thông qua phát hành cổ phiếu để trả nợ ngân hàng
ADG trình cổ đông kế hoạch phát hành 7 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 30.000 đồng/cp để huy động 210 tỷ đồng, số tiền huy động được sử ...