Sự kiện

Hà Nội rét kéo dài đến bao giờ?

Đợt rét mạnh tại Hà Nội và các tỉnh miền Bắc sẽ tiếp tục kéo dài trong khoảng 10 ngày tới do ảnh hưởng của các đợt không khí lạnh liên tục được tăng cường.